Kompresory warsztatowe.

    1. FINI - kompresory tłokowe

FINI - Kompresory tłokowe z napędem pasowym / dwustopniowe serii BK119

  • Należy zawsze pamiętać o odpowiednim doborze kompresora w zalezności od ilości zapotrzebowania na spreżone powietrze.
  • Zebrane poniżej kompresory są kompresorami 2-stopniowymi
  • Podstawowe dane techniczne dostępnych kompresorów pokazuje poniższa tabela